Motto

Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność"
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 8
NIP: 813-32-41-787
KRS: 0000019349
REGON: 691562323
Nr rachunku bankowego:
66 2490 0005 0000 4530 1167 6142

O metodzie

Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność" m. in. prowadzi kursy dla instruktorów i nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny wg metody wersji polskiej. Autorem tej metody jest lekarz ginekolog-położnik pani Teresa Kramarek. Jest ona również członkiem - założycielem naszego Stowarzyszenia.
 
Dr Teresa Kramarek ukończyła studia medyczne we Wrocławiu w 1955 r. W 1960 r. z powodu odmowy wykonywania zabiegów przerywania ciąży została zwolniona z pracy ze szpitala im. Naugebauera, a także z III Przychodni Obwodowej we Wrocławiu. Wstrzymano jej również możliwość dalszego specjalizowania się w ginekologii i położnictwie. Ponieważ nie zgodziła się na zatrudnienie w charakterze lekarza ogólnego, przez pewien czas była pozbawiona pracy, a następnie mogła pracować przez wiele lat tylko jako lekarz cytolog i ginekolog dla dziewcząt.
 
W 1958 r. rozpoczęła nauczanie metody termicznej Holta w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu. Od 1961 r. wraz z Teresą Strzembosz, organizatorką Poradnictwa Rodzinnego w Polsce rozpoczęła systematyczne niedzielne (nie było wolnych sobót) szkolenie lekarzy i instruktorek w metodzie termicznej Holta. Był to już w Polsce czas masowego nauczania kobiet tej metody. Dla dr Teresy Kramarek także czas intensywnej pracy badawczej nad skutecznością propagowanej i nauczanej metody.
 
Po kilku latach pracy, w 1966 r. na podstawie 4000 wykresów, wykresów także bieżącej analizy wykresów nauczanych kobiet, szczególnie wykresów ciążowych i niezamierzonych poczęć, dr Teresa wprowadziła nowe elementy do stosowanej dotąd metody termicznej Holta. Wprowadziła tzw. linię graniczną, która wydatnie ułatwiła wyznaczanie końca okresu płodności i wyeliminowała całkowicie zawodność okresu niepłodności poowulacyjnej. Natomiast w 1968 r. wyznaczenie okresu niepłodności przedowulacyjnej uzupełniła regułą Dominga.
 
Lata sześćdziesiąte to czas szczególnej nagonki władz państwowych wobec Kościoła, w tym także wobec Poradnictwa Rodzinnego, czas stosowania licznych represji wobec instruktorek NPR i doradczyń. Przez długi czas nie było możliwości wydawania drukiem bardzo potrzebnego podręcznika NPR, był on tylko rozpowszechniany w formie maszynopisów.
 
Pierwsze wydanie drukiem popularnego podręcznika autorstwa dr Teresy Kramarek pt. O naturalnej regulacji urodzeń ukazało się w 1965 r. w Londynie nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego "Veritas". Aby uniknąć represji w kraju, nie podano nazwiska autorki, a tylko jej inicjały TK.
 
Pierwsze wydanie podręcznika w kraju ukazało się w 1972 r. nakładem Kurii Diecezjalnej w Przemyślu. W 1973 r. uzyskano pozwolenie władz państwowych na przedruk tego tekstu w innych diecezjach. Wymagało to wielu starań i zabiegów, a wysokość nakładów była zawsze niewystarczająca, dlatego ogromne nakłady ukazywały się w tzw. "drugim obiegu".
 
Pod koniec lat siedemdziesiątych, pod wpływem najnowszych publikacji na temat śluzu szyjkowego, a szczególnie J.E. Billingsów, objaw ten stał się elementem tak ważnym jak pomiary podstawowej temperatury ciała.
 
Karta obserwacji cyklu miesiączkowego kształtowała się przez lata. Reguły wyznaczające okresy płodności i niepłodności były niejednokrotnie uzupełniane i nadal trwają prace nad udoskonaleniem tej metody.
 
Metoda Naturalnego Planowania Rodziny wg wersji polskiej ma tę zaletę, że charakteryzuje ją niewiele reguł, a karta cyklu jest przejrzysta i prosta, że mogą ją prowadzić wszystkie kobiety, nawet nieposiadające podstawowego wykształcenia.
 
Dr Teresa Kramarek całe swoje życie poświęciła opracowaniu tej metody. Przeglądnęła i zinterpretowała miliony kart obserwacji cyklów. W dalszym ciągu pracuje nad skutecznością tej metody. Jest członkiem Komisji Nauki Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność. Jest otwarta na wszystkie uwagi dotyczące metody polskiej, jej "życiowego dzieła".
 
Kiedyś zapytana przez redaktorkę poczytnego pisma," po co to robi?" odpowiedziała: "aby małżeństwa żyły w łasce". Redaktorka nie wiedziała, co to znaczy. Pani Teresa mówiła oczywiście o życiu w łasce uświęcającej, aby nasze małżeństwa i rodziny dążyły do świętości, bowiem świętość jest powołaniem każdego człowieka.
 
Pani dr Teresa Kramarek była 10 lutego 2001 r. na audiencji u Papieża Jana Pawła II, prosząc Go o wyrażenie zgody na nazwę Stowarzyszenia zaczerpniętą z jego książki "Miłość i Odpowiedzialność" oraz o błogosławieństwo dla członków tworzącego się wówczas Stowarzyszenia.
 
Poniżej zdjęcie z tego wydarzenia i dokumenty z tym związane.